Д/Д 
Хөмрөгийн 
Хөмрөгийн өөрчлөлтийн 
  
Дугаар [Filter]
Нэр [Filter]
Нэрийн товчлол [Filter]
Эхлэх он [Filter]
Дуусах он [Filter]
Нэр [Filter]
Нэрийн товчлол [Filter]
Эхлэх он [Filter]
Дуусах он [Filter]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
10001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19241924 
20001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19241924 
30001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19311933 
40001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19331937 
50001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19371939 
60001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19391948 
70001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19481952 
80001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19521961 
90001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19611992 
100001Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарNZDTG19242007Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын ГазарNZDTG19922015 
110002Нэгдүгээр хороо1H19241957Нэгдүгээр хороо1H19241952 
120002Нэгдүгээр хороо1H19241957Нэгдүгээр хороо1H19521955 
130002Нэгдүгээр хороо1H19241957Нэгдүгээр хороо1H19551956 
140003Хоёрдугаар хороо2H19261957Хоёрдугаар хороо2H19241955 
150003Хоёрдугаар хороо2H19261957Хоёрдугаар хороо2H19551956 
160003Хоёрдугаар хороо2H19261957Хоёрдугаар хороо2H19561957 
170004Гуравдугаар хороо3GH19261960     
180005Дөрөвдүгээр хорооDH19201957Дөрөвдүгээр хорооDH19251930 
190005Дөрөвдүгээр хорооDH19201957Дөрөвдүгээр хорооDH19311932 
200005Дөрөвдүгээр хорооDH19201957Дөрөвдүгээр хорооDH19331955 
210005Дөрөвдүгээр хорооDH19201957Дөрөвдүгээр хорооDH19551957 
220006Тавдугаар хорооTAVN19201957Тавдугаар хорооTAVN19241955 
230006Тавдугаар хорооTAVN19201957Тавдугаар хорооTAVN19551957 
240007Зургаадугаар хорооZH19241957     
250008Долоодугаар хорооDLH19241957     
260009Наймдугаар хорооNMH19251957Наймдугаар хорооNMH19241956 
270009Наймдугаар хорооNMH19251957Наймдугаар хорооNMH19561957 
280010Есдүгээр хорооEH19251957Есдүгээр хорооEH19241952 
290010Есдүгээр хорооEH19251957Есдүгээр хорооEH19521955 
300010Есдүгээр хорооEH19251957Есдүгээр хорооEH19551957 
Page 1 of 72 (2138 items)Prev1234567707172Next